טל:08-6901690 

ייעוץ פיננסי


החברה מספקת ייעוץ פיננסי ושירותי ליווי פיננסי לעסקים ולפרויקטים בינלאומיים ומקומיים ע"י מתן השירותים הפיננסים הבאים:

בניית תקציב ותזרים מזומנים שנתי-
 • חישוב נקודת האיזון אליה צריך להגיע העסק
 • הצגת ניתוחי רגישות לבחינת מגוון תרחישים עתידיים
 • הגדרת יעדים ומשימות הנובעים מהתקציב ומתזרים המזומנים
 • ביצוע בקרה על ההתנהלות בפועל והשוואתה לתחזית התקציב והתזרים שנבנתה
 • ניהול ישיבות תקופתיות למעקב אחר ביצועים והגדרת משימות ביניים
  • לקובץ שימושי לבניית תקציב ותזרים מזומנים שנתי לחץ כאן 

ליווי בהתנהלות מול הבנקים -

 • צילום מצב אובליגו בנקאי המציג את התחייבויות ונכסי העסק מנקודת ראות הבנק
 • צילום מצב אובליגו חוץ בנקאי וריכוז התחייבויות העסק
 • ניתוח מגמות במסגרת העובר ושב
 • הצעות לשיפור מבנה האובליגו והרכב החבויות והנכסים
 • הכנת הבקשה למימון בנקאי
 • ניהול הפגישות וההתנהלות עם המערכת הבנקאית
  • לקבצים שימושיים בנושא התנהלות מול בנקים ודו"ח אובליגו לחץ כאן 

ניתוח המצב הפיננסי של העסק -

 • הצגת עיקרי המשמעויות העולים מהדוחות הפיננסים
 • ניתוח המגמות בהכנסות וברווחיות בשנים האחרונות
 • הצגת מגמות ביחסים פיננסיים לבחינת איתנות העסק.
 • הסקת מסקנות ומתן ייעוץ להמשך פעילות רווחית של העסק
 • יעוץ לשיפור צורת הרישום בדוחות הכספיים כך שתהפוך לכלי עבודה ניהולי

ליווי בתהליך גיוס הון ומימון הפעילות העסקית מול הבנקים, הקרנות השונות והמשקיעים

 • לפרטים נוספים בנוגע לקרנות סיוע ומענקים לחץ כאן 


בניית תכנית עסקית- לצרכים פנימיים, לגיוס מימון או משקיע

הכנת סקרי התכנות- ביצוע בדיקת כדאיות לפתיחת עסק, הקמת פרויקט, או הפעלת מוקד רווח חדש.

תמחור עסקה, שירות או מוצר-

 • תמחור מוצרים מיובאים ועסקאות ייבוא, תוך התייחסות להיבטים הקשורים בעלויות היבוא הספציפי.

ליווי והדרכה בניהול תזרים מזומנים יומי

 • לקבצים שימושיים לניהול תזרים מזומנים שוטף לחץ כאן   


    
    שפריר גודל - אסטרטגיה, פיתוח עסקי ושיווק  |  הגורן 6 אזור התעשייה, עומר orlit@shafrirgodel.biz
 


לייבסיטי - בניית אתרים