טל:08-6901690
 

חובת הדיווח הכרח או רשות - מאמר

 
חובת דיווח - הכרח או רשות?
מאת: אבי בן חורין
 
אחת התופעות המייחדות את הביטוח הימי (ביטוח משלוחים) הינה העובדה שתשלום הפרמיה מתייחס רק למשלוחים שנעשו בפועל ולא לתקופת הזמן שבה הפוליסה בתוקף.
במילים אחרות, בניגוד לכל הפוליסות שאנו מכירים, בהם הכיסוי הינו לשנת ביטוח (בדרך כלל ההגבלה היא ל12 חודש ), בין אם "השתמשנו" בכיסוי ובין אם לאו, בביטוח הימי
אין קביעת פרמיה בעבור תקופה. ביטוח הדירה תקף כמובן גם אם אנו לא שוהים בה ( נזקי פריצה, אש, נזקי מים, צד ג ועוד ועוד) , וביטוח הרכב "פועל" גם כאשר איננו נוסעים עם הרכב ( יש כמובן צורך בכיסוי גם בעת זו ), ואין משמעות ל"מידת השימוש".  לעומת זאת בביטוח המשלוחים, תשלום הפרמיה הינו אך ורק ביחס לסכומי הביטוח של המשלוחים שנעשים בפועל.
אין תשלום פרמיה עבור תקופה "מבוטחת " (שבה הפוליסה בתוקף) שבה לא היו משלוחים.
המיוחדות הזו מקבלת פן נוסף, כאשר מסתבר ללקוח שבפוליסה פתוחה, הוא יכול לדווח על משלוחיו לרוב, לאחר שהגיעו ליעדם ( בין ללא פגע ובין אם ניזוקו / אבדו בדרך ). לא מעט מהמבוטחים הפוטנציאליים ששומעים על שיטת עבודה זו, מרימים גבה ושואלים – האמנם? ובסתר ליבם ( לא כולם) עולה המחשבה – אם כך, אולי לא נדווח על כל המשלוחים, אלא רק על חלקם? הרי אלו שהגיעו ללא נזק, "עבר זמנם" ולכן מה הטעם בדיווח, פרט לעובדה שעקב כך יש לשלם פרמיה? מבלי להיכנס לשאלות שקשורות לשיטה זו – כמו  למשל, מהו תאריך תחילת הביטוח לגבי משלוחים שבדרך והאם יש לדווח עליהם או מה קורה אם המבוטח "שוכח" לדווח על משלוחים מסוימים, נתמקד הפעם בשאלה מהי ההתייחסות למצב שבו אין הלקוח מדווח על משלוחיו ( באופן גורף)?
ראשית, נבדוק בפוליסה ונראה כי בסעיף 261 ( שנמצא בכל הפוליסות הפתוחות) – תנאים רגילים לחוזי מטענים, נקבע במפורש כי תנאי בחוזה זה (ופוליסה היא מקרה פרטי של חוזה) שהמבוטח חייב להצהיר על כל משלוח ללא יוצא מהכלל והמבטח חייב לקבלו לביטוח בהתאם לסכום המירבי שנקבע בפוליסה ( נתון מספרי שמופיע לרוב בדף הרשימה ,אם לא בסעיף זה).
כדאי לדעת שיש אפשרות לסייג את מכלול המשלוחים ולסכם מראש עם המבטח אלו מהמשלוחים יבוטח – למשל פוליסה זו תכלול רק את משלוחי היבוא ולא את משלוחי היצוא או למשל הכיסוי ינתן רק למשלוחי יבוא ימי ולא אווירי, ויש כמובן אפשרויות נוספות. בכל מקרה – הכל, למעט אם נקבע במפורש אחרת.
יחד עם זאת, נוהגות חברות הביטוח להוסיף במסגרת תנאי הפוליסה התייחסות ברורה לנושא חובת הדיווח. לדוגמא, אנו קוראים ב"תנאים המיוחדים" של אחת הפוליסות לביטוח ימי כי:
"It is a Warranty of this Policy that in event of no shipment declaration being made for the period of 3 consecutive calendar months , the Policy will automaticallyBe considered as lapsed"
בעברית פשוטה אפשר לתמצת זאת בכך שחברת הביטוח מבהירה / מזהירה כי אם לא דיווחת במשך 3 חודשים רצופים על משלוחיך ( ולא מעניינת הסיבה לכך ), אזי הביטוח אינו בתוקף.
אצל מבטחת אחרת, אנו מוצאים בדף הרשימה את הניסוח הבא:
"warranted that in event of the assured failing to declare any insurance for a period of 6 consecutive months ,then in such event this open policy shall be automatically terminated and of no further force and effect".
במילים אחרות, הרעיון זהה, אם כי תקופת הזמן הניתנת כאן למבוטח לחרוג מהכללים הינה של 6 חודשים.
כך או כך , צריך כל מבוטח לדעת שגם אם ניתן לו "חופש מסוים" למועד הדיווח על משלוחיו, אין הכוונה לוויתור על מסירת המידע הנכון ועל תשלום הפרמיה, אלא הוא מחוייב בהעברת
הנתונים באופן שוטף ורציף, למרות שהמבטח יכול לקבל שהייתה הפסקה במשלוחים ולכן אין דיווח במשך תקופת זמן קצובה.
יתר על כן, בניגוד לכל פוליסה אחרת שבה יש חובת הודעה למבוטח על החלטת המבטח על ביטול הפוליסה, הרי כאן אין הכרח שכזה והביטוח יכול להיעשות באופן אוטומטי ללא
משלוח של הודעת אזהרה או התראה.
האם הכלל הזה ישים? האם חברת הביטוח תהיה מוכנה ל"אבד" לקוח ולו רק בגלל שעקב סיבות שונות ומשונות הוא לא דיווח על משלוחיו. התשובה היא ברורה – הצורך בדיווח לאחר תקופה, "מתעורר" לרוב עם קבלת משלוח ניזוק. ברגע זה, עלול המבוטח להיות לאחר הדקה ה- 90, ולכן ללא ביטוח.
דוגמא מאלפת למצב עניינים שכזה, הוא פסק הדין שניתן בשעתו ע"י השופט מאיר יפרח בבית משפט השלום בת"א, בתביעת מבוטח לקבלת תגמולי ביטוח עבור מוצרי חשמל שיובאו לארץ וניזוקו באופן קשה, כאשר המכולה בה היו, נפלה בעת הפריקה בנמל חיפה. בפסק הדין נרשם כי טענת המבטחת ("מנורה") להעדר כיסוי ביטוחי נעוץ בכך שהפוליסה שרכשה התובעת היא פוליסה שבמסגרתה היה על התובעת למסור כתנאי לכיסוי הביטוחי דיווח אודות כל מטעני היבוא שלה בהזדמנות הראשונה ותוך זמן סביר ולשלם בגינם את דמי הביטוח. המבוטחת חדלה ממסירת דיווח אודות מטעני היבוא בחודש יולי, והמטען נשוא התובענה הגיע לארץ בדצמבר.  למען הסר ספק, נציין שהתובעת ידעה לדווח על האירוע בו נגרם הנזק, אך לא מסרה דיווח חודשי לגבי המשלוחים.
כל ההסברים שניתנו במהלך שמיעת התביעה, על כך שהיו חילופי כח אדם אצל התובעת ועקב כך לא התנהל הדיווח כנדרש לא הועילו, והשופט יפרח קבע "מסקנתי היא שנוכח העדר הדיווח, שוב לא תוכל התובעת להפרע את תגמולי הביטוח מעם המבטחת".
מבלי להיכנס לסכום הכסף שנחסך באי תשלום הפרמיה בתקופה הנ"ל, לעומת הסכום ש"אבד" עקב הנזק, הרי אי ביצוע תפקידו של המבוטח בעיסקת הביטוח, דהיינו דיווח ותשלום סדיר בגין המשלוחים לאורך תקופת זמן הינה הפרה מהותית של התנאים בחוזה ואינה קבילה.
בעוד אתה – המבוטח, מצפה שחברת הביטוח תהיה לצידך בשעת צרה, עליך למלא את חובתך בקיום הוראות הפוליסה, על ידי מסירת דיווח שוטף ורציף על משלוחיך. 
 

Go Back  Print  Send Page

    
    שפריר גודל - אסטרטגיה, פיתוח עסקי ושיווק  |  הגורן 6 אזור התעשייה, עומר orlit@shafrirgodel.biz
 


לייבסיטי - בניית אתרים